ISN CME Course „Nephrology Update 2016“

We have the great honor and pleasure invite you to ISN CME Course „ Nephrology Update 2016“.

This Course is organized by the:

  • International Society of Nephrology (ISN)
  • Society of Nephrology, Dialysis and Kidney Transplantation in Bosnia and Herzegovina
  • Local Organizer: Prof.dr Halima Resić
Saturday, 17. September 2016. till Sunday, 18. September 2016. 11:00 - 14:00

ERA-EDTA CME Course “Nephrology Applied Omics”

Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane na ERA-EDTA CME Course pod nazivom "Nephrology Applied Omics".

Kurs se organizira pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja nefrologa ERA-EDTA.

Saturday, 24. September 2016. - 10:30 till 20:00

1. Kongres reumatologa u Bosni i Hercegovini

Drage kolege i prijatelji, Velika mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacionog odbora na 1. Kongres reumatologa u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem, koji će se održati 06. - 09. oktobra 2016. godine u Sarajevu.

Thursday, 06. October 2016. till Sunday, 09. October 2016. 10:00 - 19:00

Sarajevo Dance Friendship 2016

We have the great honor and pleasure invite you to Sarajevo Dance Friendship 2016

14- 16 October 2016 - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Venue: Hotel Hills

Official web site: www.romantik.ba

Friday, 14. October 2016. till Sunday, 16. October 2016. 11:00 - 20:00

DERMA REGIONAL 2016 - 3. Regionalni dermatovenerološki kongres

DERMA REGIONAL 2016 - 3. Regionalni dermatovenerološki kongres

 

Thursday, 08. September 2016. till Sunday, 11. September 2016. 09:00 - 19:00

ORL sekcija - Tretman prekanceroza larinksa

ORL KONGRESI.ba Free event

Obavještavamo vas da Udruženje otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga Federacije Bosne i Hercegovine održava stručnu sekciju 24. i 25.09.2016.god. u Neumu (Grand Hotel Neum). Tema sekcije: Tretman prekanceroza larinksa.

Saturday, 24. September 2016. till Sunday, 25. September 2016. 08:00 - 19:00

3. Kongres patologa u BiH sa međunarodnim učešćem

Veliko nam je zadovoljstvo i čast obavijestiti Vas da će se 3. Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održati u Sarajevu. Skup će se održati u znaku jubileja 70 godina kontinuiranog rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i 10-te godišnjice Bryan Warren School of Pathology.

Wednesday, 02. November 2016. till Thursday, 03. November 2016. 09:00 - 18:00

6th Congress of the Gastroenterology and Hepatology Association - 2017

6th Congress of the Gastroenterology and Hepatology Association of Bosnia and Herzegovina with international participation 3rd Congress of the Gastroenterology Nurses Association of Bosnia and Herzegovina LLL Course in Clinical nutrition 17-20 May 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Wednesday, 17. May 2017. till Saturday, 20. May 2017. 10:00 - 19:00